Świadectwo Publicznej Siedmioklasowej Szkoły Powszechnej męskiej im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, wystawione 28.06.1930 r. dla mojego dziadka Mariana Leśniaka. Warto zwrócić uwagę na ciekawą pieczęć kierownictwa szkoły oraz podpis jej kierownika – ks. Jana Skarbka.

świadectwo

pieczęć szkoła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *