Poniżej artykuł na temat Oświęcimia opublikowany w Tygodniku Illustrowanym – wydanie z 9 listopada 1872 r. Znalazła się w nim również rycina autorstwa Ludwika Łepkowskiego przedstawiająca (nie do końca dokładnie) widok części miasta. Tekst dla większej przejrzystości podzieliłem na dwa bloki.