Poniżej artykuł na temat Oświęcimia opublikowany w Tygodniku Illustrowanym – wydanie z 9 listopada 1872 r. Znalazła się w nim również rycina autorstwa Józefa Sosińskiego na podstawie rysunku Ludwika Łepkowskiego przedstawiająca widok części miasta. Tekst dla większej przejrzystości podzieliłem na dwa bloki.