W marcu 1916 roku zostało założone Kółko Śpiewackie Panien w Oświęcimiu, a jego skład został uwieczniony na poniższym zdjęciu. Udało mi się zidentyfikować niektóre z osób:

  • Pierwszy rząd od góry, od lewej: 4. Maria Leśniak (p.m. Biederman), 5. Rozalia Leśniak (p.m. Kulig) – siostry mojego pradziadka Jana Leśniaka
  • Drugi rząd od góry, od lewej: 3. Eleonora Skubis
  • Trzeci rząd od góry, od lewej: 1. Władysława Kulig, 2. p. Więckowska (p.m. Kaniowa), 3. Stefania Kulig, 10. p. Majkowa (nazwisko po mężu, żona szewca)
  • Siedzą, od lewej: 2. Helena Skubis, 3. ks. Franciszek (?) Symior, 4. ks. Aleksander Kotuła (Salezjanie)

Zagadkowy wydaje się udział księży Salezjanów w tym przedsięwzięciu. W związku z tym, że Kronika Zakładu im. Księdza Bosko w Oświęcimiu nie zawiera żadnej wzmianki na temat Kółka Śpiewackiego Panien, można przypuszczać, że byli oni zaangażowani w nim nieformalnie, na przykład z uwagi na posiadane zdolności muzyczne. Dodam, że również inne publikacje dotyczące historii Oświęcimia nie podają choćby ułamka informacji na ten temat. A to oznacza, że została właśnie odkryta kolejna nieznana karta w dziejach mojego rodzinnego miasta 🙂

kółko

pieczęć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *