Od kilku tygodniu prowadzę prace mające na celu uporządkowanie i usystematyzowanie moich zasobów archiwalnych. Zmierzam do podziału zgromadzonych dokumentów na zbiory/zespoły, aby następnie przypisać je do określonych jednostek. W pierwsze kolejności podjąłem się opracowania faktur i pism firmowych. Dzięki temu powstał pierwszy zbiór w archiwum oznaczony numerem AAL/01. Zawiera on 4 jednostki i łącznie 114 skanów. Znajdziemy wśród nich rachunki z terenu Austrii, Czechosłowacji, Niemiec i Polski. Przy okazji skany zostały raz jeszcze obrobione i umieszczone na stronie w bardziej przyjaznej dla oka wersji. Udało mi się wypracować rozsądny kompromis pomiędzy miniaturą skanu, a jego pełnym rozmiarem. Dzięki temu można szybko przejrzeć całą kolekcję, bez konieczności otwierania każdego pliku z osobna. Na koniec jeszcze mała uwaga. Nie wszystkie stare faktury, które posiadam zostały ujęte w tym zbiorze. Z uwagi na ich organiczne powiązanie z dokumentami, które będą zakwalifikowane do innych zbiorów/zespołów, zostaną opracowane nieco później. Zachęcam do oglądania.