Archiwum Adama Leśniaka

Zbiór: Faktury i pisma firmowe

Numer zbioru: AAL/01

Opis: Zbiór zawiera dokumenty przedsiębiorstw, które miały swoją siedzibę w miejscowościach znajdujących się na dzień 31.12.1937 r. w granicach Austrii, Czechosłowacji, Niemiec i Polski.

Liczba jednostek: 4

Daty skrajne: 1890-1943

Porządkowanie: Dokumenty zostały podzielone na jednostki względem państwa, na terenie którego znajdowała się siedziba przedsiębiorstwa. Jako wzorzec przyjęto granice z 31.12.1937 r. Jednostki uszeregowano alfabetycznie. W ramach jednostek dokumenty uporządkowano chronologicznie po dacie wystawienia.

Stopień digitalizacji: 100 %

Udostępnianie online: całość

Zmiany: 23.05.2021 – Strony 2 i 54 z jednostki ALL/01/04 (Dokumenty z terenu Polski) przeniesiono do zbioru AAL/04 (Materiały dotyczące historii ziemi wadowickiej); dodano strony 7A i 13A.

[Aby przejść do jednostki, kliknij w jej nazwę]

SygnaturaNazwa jednostkiDaty skrajneLiczba skanów
AAL/01/01Dokumenty z terenu Austrii1899-193213
AAL/01/02Dokumenty z terenu Czechosłowacji1905-19266
AAL/01/03Dokumenty z terenu Niemiec1890-194125
AAL/01/04Dokumenty z terenu Polski1897-194370