s.41
s.42
s.43
s.44
s.45
s.46
s.47
s.48
s.49
s.50
s.51
s.52
s.53

Stronę 54 przeniesiono do zbioru AAL/04 (Materiały do historii ziemi wadowickiej).

s.55
s.56
s.57
s.58
s.59
s.60