Archiwum Adama Leśniaka

Zbiór: Faktury i pisma firmowe

Jednostka: Dokumenty z terenu Polski

Sygnatura: AAL/01/04

Opis: Jednostka zawiera dokumenty przedsiębiorstw, które miały swoją siedzibę w miejscowościach znajdujących się na dzień 31.12.1937 r. w granicach Polski.

Liczba stron: 70

Daty skrajne: 1897-1943

Porządkowanie: chronologiczne, względem daty wystawienia

Stopień digitalizacji: 100 %

Udostępnianie online: całość

Zmiany: 23.05.2021 – Strony 2 i 54 przeniesiono do zbioru AAL/04 (Materiały dotyczące historii ziemi wadowickiej); dodano strony 7A i 13A.

[Kliknij w obrazek, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Na temat dalszego wykorzystania skanów przeczytaj regulamin]

s.1

Stronę 2 przeniesiono do zbioru AAL/04 (Materiały do historii ziemi wadowickiej).

s.3
s.4
s.5
s.6
s.7
s.7A (dodano 23.05.2021)
s.8
s.9
s.10
s.11
s.12
s.13
s.13A (dodano 23.05.2021)
s.14
s.15
s.16
s.17
s.18
s.19
s.20