Nowy Młyn Walcowy w Wadowicach, będący własnością Gustawa Gersona Bazesa niknie w mrokach historii. Nie znalazłem żadnych szczegółowych informacji na jego temat. Tym bardziej znaczenia nabiera poniższe pismo. Jest ono czymś w rodzaju referencji dla Franciszka Wilka, wystawionych z końcem 1898 roku na papierze firmowym tego przedsiębiorstwa. Natomiast niezmiernie ciekawą postacią jest właściciel młyna. Urodzony w 1853 roku Gustaw Gerson Bazes był bogatym i znanym krakowskim przedsiębiorcą. Zaraz przed wybuchem I wojny światowej  rozegrała się w Krakowie dramatyczna „batalia” z kluczowym udziałem Bazesa, a dotycząca wyburzenia Pałacu „Pod Krzysztofory”. Po więcej szczegółów na temat tej sprawy odsyłam do dwóch artykułów: LINK 1 (str. 378), LINK 2 (str. 24).

[Kliknij w obrazek, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Możesz również pobrać plik na swój dysk. Na temat dalszego wykorzystania skanów przeczytaj regulamin]

Kliknij, aby powiększyć


Archiwum Adama Leśniaka
Zbiór: Dokumenty dotyczące historii ziemi wadowickiej
Jednostka: Faktury i pisma firmowe
Sygnatura: AAL/04/03
Strona: 1