Pocztówka z lat 1916-1917 przedstawiająca północny fragment ul.Jagiełły w Oświęcimiu.