Rok temu opublikowałem na stronie „Archiwum…” świadectwo Prywatnego Męskiego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu wystawione 20 czerwca 1936 roku dla mojego dziadka Mariana Leśniaka (LINK). Problem polega na tym, że jego „wyjątkowość” (poza oczywiście czynnikiem sentymentalnym w moim przypadku) wynika jedynie z pieczęci, które się na nim znajdują, a sam druk jest uniwersalny. Całkiem niedawno wpadło w moje ręce świadectwo (dokładnie: półroczny wykaz cenzur) sporządzone na oryginalnym, dedykowanym druku salezjańskiego gimnazjum w Oświęcimiu. Dokument pochodzi z 1930 roku. Zwracam uwagę na znajdujący się w centrum herb salezjański – pod nim dewiza: „Da mihi animas, caetera tolle” („Daj mi duszę, resztę zabierz”).