Kończąc w dniu dzisiejszym wątek z gimnazjum w Wadowicach w tle, chciałbym zaprezentować kilka przykładów świadectw pochodzących z tej szkoły. Wszystkie wystawiono dla Kazimierza Bujaka w latach 1910-1918. Przy czym ostatnie to formalnie duplikat z 1921 roku.

Kazimierz Bujak urodził się 18 lutego 1899 roku w Muszynie. Tam też chodził do szkoły ludowej, najpierw 4-klasowej mieszanej, a następnie 6-klasowej męskiej (placówka za pewne uległa przekształceniu). Naukę w wadowickim gimnazjum rozpoczął w roku 1909 i na pewno zaliczył w nim pierwszy rok. Przypuszczam, że w jego życiu musiały pojawić się jakieś problemy, ponieważ do trzeciej klasy uczęszczał w gimnazjum w Nowym Targu, ale dopiero w roku szkolnym 1912/1913. Kolejne świadectwa potwierdzają, że od 1913 do 1917 roku zaliczył klasy od czwartej do siódmej na powrót w wadowickim gimnazjum. Jak większość postępowej galicyjskiej młodzieży miał w swoim życiu przygodę legionową. Pewnym jest, że służył w Polskim Korpusie Posiłkowym, z przydziałem w II batalionie haubic 1. pułku artylerii. Po słynnej akcji pod Rarańczą w połowie lutego 1918 roku, internowano go w obozie w Huszt. Wszystko wskazuje na to, że został z niego zwolniony dość szybko, gdyż maturę wojenną zdał 22 czerwca 1918 roku w gimnazjum w Wadowicach. W grudniu tego roku nadal przebywał w tym mieście, w komendzie obozu jeńców. W okresie międzywojennym kontynuował karierę wojskową. Z dniem 1 czerwca 1919 roku został mianowany podporucznikiem artylerii z przydziałem do 3. pułku artylerii polowej. We wrześniu 1919 roku przeniesiono go do Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wojskowych. 20 lat później wykazany jako kapitan rezerwy artylerii.

[Kliknij w obrazek, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Możesz również pobrać plik na swój dysk. Na temat dalszego wykorzystania skanów przeczytaj regulamin]


Archiwum Adama Leśniaka
Zbiór: Dokumenty dotyczące historii ziemi wadowickiej
Jednostka: Spuścizna Kazimierza Bujaka
Sygnatura: AAL/04/01
Strona: 9, 12 ,14, 17, 18