1. Blog „Archiwum Adama Leśniaka” jest prywatnym projektem historyczno-archiwalnym (dalej: „projekt”).
 2. Projekt działa w oparciu o stronę internetową pod adresem archiwumadamalesniaka.pl (dalej: „strona”).
 3. Projekt ma charakter popularnonaukowy oraz niekomercyjny.
 4. Pomysłodawcą projektu, autorem treści na stronie i logo projektu oraz twórcą skanów (wraz z ich późniejszą obróbką) jest Adam Leśniak (dalej: „autor”).
 5. Logo projektu stanowi grafika w formie pieczęci na szarym tle z orłem pośrodku i napisem w otoku „Archiwum Adama Leśniaka”. Logo jest objęte pełnią praw autorskich. Jego dalsze wykorzystanie w oderwaniu od treści, na których się znajduje, bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
 6. Pod pojęciem znaku wodnego umieszczonego na skanach należy rozumieć półprzeźroczyste logo projektu opisane w pkt. 5 lub półprzeźroczysty napis „Archiwum Adama Leśniaka”.
 7. Materiały archiwalne, których skany zostały oznaczone znakiem wodnym zdefiniowanym w pkt. 6, pochodzą z prywatnych zbiorów autora.
 8. Materiały archiwalne, których skany nie zostały oznaczone znakiem wodnym zdefiniowanym w pkt. 6, o ile nie podano inaczej, pochodzą z domeny publicznej.
 9. Teksty zamieszczone na stronie oraz opisy materiałów archiwalnych są objęte pełnią praw autorskich.
 10. Dalsze wykorzystanie skanów materiałów archiwalnych pochodzących z prywatnych zbiorów autora (w szczególności poprzez: umieszczenie na stronie internetowej, profilu/stronie na Facebooku lub innego serwisu społecznościowego, w publikacji drukowanej lub elektronicznej) jest możliwe na następujących warunkach:
  a) poinformowanie o źródle pochodzenia (należy podać nazwę projektu lub adres strony);
  b) brak zgody na użytek komercyjny;
  c) skany mogą być udostępnione jedynie w całości w takiej formie jak zostały umieszczone na stronie wraz z logo projektu;
  d) po udzieleniu drogą mailową pisemnej zgody autora.
 11. Kontakt z autorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@archiwumadamalesniaka.pl.
 12. Korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu.