1. „Archiwum Adama Leśniaka” jest prywatnym projektem historyczno-archiwalnym (dalej: „projekt”), na który składają się: blog o tematyce historycznej, archiwum prywatne autora oraz archiwum cyfrowe udostępniane online.
 2. Projekt działa w oparciu o stronę internetową pod adresem archiwumadamalesniaka.pl (dalej: „strona”).
 3. Projekt ma charakter naukowy i popularnonaukowy (w zależności od sposobu prezentacji i opracowania konkretnej treści) oraz niekomercyjny.
 4. Pomysłodawcą projektu, autorem treści na stronie i logo projektu oraz twórcą skanów (wraz z ich późniejszą obróbką) jest Adam Leśniak (dalej: „autor”).
 5. Logo projektu jest grafika w formie pieczęci na szarym tle z orłem pośrodku i napisem w otoku „Archiwum Adama Leśniaka”. Logo jest objęte pełnią praw autorskich. Jego dalsze wykorzystanie w oderwaniu od treści, na których się znajduje, bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
 6. Pod pojęciem znaku wodnego umieszczonego na skanach należy rozumieć półprzeźroczyste logo projektu lub półprzeźroczysty napis „Archiwum Adama Leśniaka”.
 7. Materiały archiwalne, których skany zostały oznaczone znakiem wodnym zdefiniowanym w pkt. 6, pochodzą z prywatnych zbiorów autora.
 8. Materiały archiwalne, których skany nie zostały oznaczone znakiem wodnym zdefiniowanym w pkt. 6, o ile nie podano inaczej, pochodzą z domeny publicznej.
 9. Teksty zamieszczone na stronie oraz opisy materiałów archiwalnych są objęte pełnią praw autorskich.
 10. Dalsze wykorzystanie skanów materiałów archiwalnych pochodzących z prywatnych zbiorów autora (w szczególności poprzez: umieszczenie na stronie internetowej, profilu/stronie na Facebooku lub innego serwisu społecznościowego, w publikacji drukowanej lub elektronicznej) jest możliwe na następujących warunkach:
  a) poinformowanie o źródle pochodzenia (należy podać nazwę projektu lub adres strony);
  b) brak zgody na użytek komercyjny;
  c) skany mogą być udostępnione jedynie w całości w takiej formie jak zostały umieszczone na stronie wraz z logo projektu;
  d) po udzieleniu drogą mailową pisemnej zgody autora.
 11. W publikacjach naukowych zaleca się stosowanie sygnatury materiału archiwalnego (o ile została podana).
 12. Kontakt z autorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@archiwumadamalesniaka.pl.
 13. Korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu.