Poniższy druk, bardzo efektowny pod względem wizualnym z uwagi na swój secesyjny kartusz, należał do lwowskiej firmy Galicyjski Dom dla Elektryczności „Voltampere”. Pod datą 8 lutego 1909 r. sporządzono na nim pismo do Kazimierza Legieżyńskiego, właściciela introligatorni i członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. W treści pisma zwraca uwagę ciekawa „sztuczka” handlowa 🙂

[Kliknij w obrazek, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Możesz również pobrać plik na swój dysk. Na temat dalszego wykorzystania skanów przeczytaj regulamin]


Archiwum Adama Leśniaka
Zbiór: Faktury i pisma firmowe
Jednostka: Dokumenty z terenu Polski
Sygnatura: AAL/01/04
Strona: 7A