Pytajnik na końcu tytułu nie został umieszczony przypadkowo, ponieważ nie mam pewności skąd pochodzili wszyscy księża na tym zdjęciu. Wątpliwości nie budzą jedynie dwie postacie:

  1. Ksiądz Jan Skarbek (siedzi drugi od lewej), proboszcz parafii WNMP w Oświęcimiu od 1926 r.
  2. Ksiądz Józef Grudziński (siedzi czwarty od lewej), proboszcz parafii we Włosienicy w latach 1904-1941. Dodam, że w kwietniu umieszczałem na tej stronie portret ks. Grudzińskiego z 1899 r. Można porównać (LINK).

Pozostałych osób nie rozpoznaję. Co do miejsca można przypuszczać, że jest to stara plebania we Włosienicy. Zdjęcie mogło zostać wykonane w drugiej połowie lat 30-tych.

SZR048