Na swojej stronie zaprezentowałem do tej pory wiele ładnych dokumentów firmowych. Poniższy rachunek z fabryki „J. Vladyka a syn” jest w moim przekonaniu jednym z najładniejszych. Wystawiono go w czeskich Litomierzycach w 1906 r.

[Kliknij w obrazek, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Możesz również pobrać plik na swój dysk. Na temat dalszego wykorzystania skanów przeczytaj regulamin]


Archiwum Adama Leśniaka
Zbiór: Faktury i pisma firmowe
Jednostka: Dokumenty z terenu Czechosłowacji
Sygnatura: AAL/01/02
Strona: 2