Nie dalej jak dwa tygodnie temu skontaktował się ze mną Pan Józef Rochowiak w temacie interesującego źródła do historii wsi Babice, koło Oświęcimia. Jak się później okazało, wskazany materiał zawierał również wiele wątków dotyczących historii miasta nad Sołą. Wszak dzieje Oświęcimia i Babic są ze sobą nierozerwalnie związane. Źródłem, które wskazał Pan Józef, był wydany w 1874 roku drugi tom dzieła pt. „Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, hydrograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym, etc. etc.” – koniec tytułu 🙂 Autorem tej publikacji jest Antoni Schneider – kolekcjoner i krajoznawca, żyjący w latach 1825-1880. Do dzisiejszych czasów zachowały jego bogate zbiory dotyczące historii Galicji, znane jako „Teki Schneidera” – dostępne w Archiwum Narodowym w Krakowie. Wracając jednak do opracowania hasła „Babice” w powyższej encyklopedii – jest na prawdę świetne i o wiele bardziej obszerne niż na przykład w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (LINK dla porównania; Babice pojawiają się jeszcze w „Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu” (LINK), ale tekst jest dość „ciężki” w odbiorze). Można powiedzieć, że Schneider stworzył w zasadzie „mini monografię” tej wioski. Poniżej zamieszczam skany w wersji elektronicznej udostępnione przez bibliotekę POLONA (LINK). Zachęcam do lektury, bo na prawdę warto. W następnych postach postaram się zweryfikować niektóre wątki i fakty przedstawione przez Schneidera.

Na koniec dodam, że w encyklopedii, spośród innych miejscowości w okolicach Oświęcimia, odnaleźć możemy jeszcze opracowania na temat Andrychowa i majątku Adolfin – zainteresowanych odsyłam do pełnej wersji. Niestety nic więcej. Schneider wydał zaledwie dwa tomy…

str. 66
str. 67
str. 68
str. 69
str. 70
str. 71
str. 72
str. 73
str. 74