…czyli co łączy rodzinę Geislerów, Salezjan, burmistrza Romana Mayzla oraz majstra blacharskiego Władysława Karolusa.

W przerwach pomiędzy kolejnymi rozdziałami książki postanowiłem napisać krótki artykuł o historii jednej z oświęcimskich kamienic, będącej niegdyś własnością mojego prapradziadka Władysława Karolusa. Obecnie znajduje się ona pod adresem Jagiełły 37. Tytułowy numer 79 był pierwszym, jaki został jej nadany.

Tekst ukazał się lutym 2016 roku na platformie issuu.com: LINK

We wrześniu 2016 roku Gazeta Krakowska opublikowała artykuł bazujący na moim tekście, dzięki czemu z wynikami mojej pracy mogła zapoznać się większa liczba osób: LINK

Artykuł można również pobrać jako plik PDF, klikając poniższy przycisk: