Tradycje Misterium Męki Pańskiej w oświęcimskim Zakładzie Towarzystwa Salezjańskiego sięgają okresu międzywojennego. Poniższe zdjęcie wykonano jednak nieco później – pod koniec lat 40-tych XX w. Proweniencję fotografa zdradza pieczątka zakładu na odwrocie.