Poniżej wyciąg z księgi uchwał rady gminnej królewskiego miasta Oświęcimia z dnia 27.12.1920 r. dotyczący zabudżetowania wynagrodzeń stałych urzędników miejskich na rok 1921. Dowiadujemy się z niego, iż pensje z magistratu pobierali wówczas:

1) Franciszek Karasiński – sekretarz i kasjer miejski
2) Antoni Zabrzeski – kontroler kasy miejskiej
3) Dawid Thur – weterynarz miejski
4) Stefan Halaburda – kancelista
5) Jan Leśniak – kancelista (mój pradziadek)
6) Antoni Lewiński – kapral policji
7) Michał Piechocki – policjant miejski
8) Roch Majkut – woźny urzędu miejskiego
9) Maksymilian Juttner – maszynista przy rzeźni miejskiej
10) Franciszka Rochowiczowa – akuszerka miejska

om05

om06