Informacje o początkach ruchu skautowego w Oświęcimiu są bardzo skromne. Krótkie wzmianki na temat ten zawierają m.in. takie publikacje jak: wydana w tym roku dwutomowa monografia Oświęcimia, pt. „Oświęcim. Miasto pogranicza” (tom II, str. 206) oraz „80 lat Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu” (wyd. z 1995 r., str. 79). W obu przypadku nie ma żadnych odnośników do źródeł, a ponadto różnią się one jednym zasadniczym szczegółem – datą powstania pierwszej drużyny skautowej w Oświęcimiu. Padają daty: 1913 r. (monografia Oświęcimia) i jesień 1912 r. („80 lat…”). Która z nich jest właściwa? Postanowiłem sięgnąć do źródła z epoki. Na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa odnalazłem czasopismo „Skaut” – nr 31, z 22 stycznia 1913 r., gdzie na temat oświęcimskiej organizacji widnieje informacja następującej treści (tekst oryginalny):

„I Dr. Sk. Kazimierza Puławskiego (sic!) – (zorganizowana przez kilku uczniów szkół średnich, dojeżdżających do szkół w Krakowie i Białej), liczy w 3 zastępach – 26 członków, rzemieślników. Mimo, że stosunki trudne i przeszkód wiele – skauci pracując usilnie – dają sobie radę sami.”

Jakie z tego płyną wnioski? Przypuszczam, że w obydwu przypadku autorzy korzystali również z tego właśnie źródła, przy czym zinterpretowano je odmiennie. W monografii Oświęcimia najprawdopodobniej zasugerowano się datą wydania tego numeru „Skauta”, tylko czy słusznie? Ukazało się ono 22 stycznia. Jeśli przyjąć, że w tamtym czasie przepływ informacji z pewnością był o wiele wolniejszy niż obecnie, wątpliwe jest, że gdyby drużyna skautowa powstała po 1 stycznia 1913 r., znalazłoby to tak szybkie odzwierciedlenie w prasie. Jeśli spojrzeć dokładnie na daty pojawiające się w opisach ruchu skautowego w innych miastach przedstawionych w tym numerze „Skauta”, znajdziemy tam wzmianki z września, października i listopada. Biorąc pod uwagę wspomniany wyżej czas przepływu informacji, wydaje się racjonalne, że opublikowano je dopiero w drugiej połowie stycznia. W konkluzji uważam, że bardziej prawdopodobną datą powstania pierwszej drużyny skautowej w Oświęcimiu jest nie rok 1913, ale właśnie jesień roku 1912.

I na koniec strona ze „Skauta” z cytowanym wyżej fragmentem:

[Kliknij, aby powiększyć]