Informacje o początkach ruchu skautowego w Oświęcimiu są bardzo skromne. Krótkie wzmianki na ten temat zawierają m.in. takie publikacje jak: wydana w tym roku dwutomowa monografia Oświęcimia, pt. „Oświęcim. Miasto pogranicza” (tom II, str. 206) oraz „80 lat Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu” (wyd. z 1995 r., str. 79). W obu przypadku nie ma żadnych odnośników do źródeł, a ponadto różnią się one jednym zasadniczym szczegółem – datą powstania pierwszej drużyny skautowej w Oświęcimiu. Padają daty: 1913 r. (monografia Oświęcimia) i jesień 1912 r. („80 lat…”). Która z nich jest właściwa? Postanowiłem sięgnąć do źródła z epoki. W numerze 9. (31.) czasopisma „Skaut” z 22 stycznia 1913 r. (źródło: archiwumharcerskie.pl) widnieje informacja następującej treści:

Jakie z tego płyną wnioski? Przypuszczam, że w obydwu przypadku autorzy korzystali również z tego właśnie źródła, przy czym zinterpretowano je odmiennie. W monografii Oświęcimia najprawdopodobniej zasugerowano się datą wydania tego numeru „Skauta”. Tylko czy słusznie? Ukazało się ono 22 stycznia. Jeśli przyjąć, że w tamtym czasie przepływ informacji z pewnością był o wiele wolniejszy niż obecnie, wątpliwe jest, że gdyby drużyna skautowa powstała po 1 stycznia 1913 r., znalazłoby to tak szybkie odzwierciedlenie w prasie. Jeśli spojrzeć dokładnie na daty pojawiające się w opisach ruchu skautowego w innych miastach przedstawionych w tym numerze „Skauta”, znajdziemy tam wzmianki z września, października i listopada 1912 r. Biorąc pod uwagę wspomniany wyżej czas przepływu informacji, wydaje się racjonalne, że opublikowano je dopiero w drugiej połowie stycznia 1913 r. W konkluzji uważam, że bardziej prawdopodobną datą powstania pierwszej drużyny skautowej w Oświęcimiu jest nie rok 1913, ale właśnie jesień roku 1912.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

  • archiwumharcerskie.pl – strona Archiwum Harcerskiego
  • Skaut nr 9 (31) z 22 stycznia 1913 – pełne wydanie: LINK
  • Artykuł o historii harcerstwa w Oświęcimiu na stronie Hufca ZHP Oświęcim: LINK

Data aktualizacji wpisu i weryfikacji linków: 28.10.2023