Treść ogłoszenia o rejestracji Związkowego Klubu Sportowego „Syntetyka” w Dworach k. Oświęcimia przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Źródło: Monitor Polski nr 35, z 06.04.1948, str. 3. „Syntetyka” była poprzednikiem Klubu Sportowego Unia Oświęcim. LINK do źródła.

Na zasadzie postanowienia Wojewody Krakowskiego z dnia 25 listopada 1947 r. L. SP. Prz. V/2/B/47/46, wciągnięto w dniu 11 lutego 1948 r. do rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego pod Nr. 263 stowarzyszenie pod nazwą Związkowy Klub Sportowy „Syntetyka” w Dworach k. Oświęcimia. Teren działalności: Rzeczpospolita Polska. Cel stowarzyszenia: uprawianie ćwiczeń we wszystkich gałęziach sportu, dla podniesienia rozwoju fizycznego i sportowego swych członków. Środki działania: urządzanie imprez i zawodów sportowych w rozmaitych działach sportu, prowadzenie systematycznej zaprawy technicznej, utrzymywanie czytelni, biblioteki, urządzanie odczytów i pogadanek na temat sportu i wychowania fizycznego. Imiona i nazwiska założycieli: Inż. Eljasz Stefan, Inż. Kumor Jerzy, Szewczyk Władysław, Bęben Aleksander, Krieger Stanisław, Maciejewicz Jerzy, Krężel Józef, Plaskura Józef, Mgr. Potempa Antoni, Porębski Rudolf, Karolus Rudolf, Spisak Rudolf, Chrapczyński Franciszek, Kuczera Rudolf; Bolon Julian. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony.