Świadectwo mojego pradziadka Jana Leśniaka potwierdzające zdanie egzaminu z nauki rachunkowości państwowej, a wydane przez C.K. Komisję Egzaminacyjną we Lwowie w 1911 roku.

rach