„Nowości Ilustrowane”, nr 15 z 14 .04.1917 r., str. 13. Zachowano pisownię oryginalną. Link do pełnego wydania: TUTAJ

„Protest Oświęcimia i Zatora”

Dnia 2. bieżącego miesiąca odbył się w Białej zjazd reprezentantów wydziałów powiatowych i burmistrzów w sprawie protestu przeciw przyłączeniu ziem, stanowiących dawne Księstwo Oświęcimskie i Zatorskie, do Śląska austryackiepo. Przybyłych na zjazd powitał burmistrz Mayzel z Oświęcimia, który zjazd ten zainicyował; imieniem Polonii bialskiej zabrał głos dyrektor Dejmel z Białej. Po przemówieniach dokonano wyboru stałego Komitetu. Na prezesa powołał zjazd hr. Stefana Bobrowskiego, wiceprezesami wybrano p. Mayzla, Hana, Minkińskiego, dra Dziewońskiego i Dejmla, zaś w skład Komitetu weszli p. Orłowski, Merta, dr. Idziński, dr. Wereszczyński i prof. Koestlich. Nadto uchwalono zaprosić do Komitetu posłów sejmowych i parlamentarnych, tudzież postanowiono zwrócić się do konsystorza biskupiego w Krakowie z prośbą o wyznaczenie delegata do Komitetu wykonawczego. Po dyskusyi uchwalono zaprotestować uroczyście przeciw ewentualnemu przyłączeniu Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego do Śląska austryackiego, domagać się przyłączenia ziem, stanowiących dawne Księstwo Cieszyńskie, do Galicyi, która, po zapowiedzianem przez manifest cesarski z dnia 5. listopada 1916 wyodrębnieniu, tworzyć będzie z temi ziemiami jedną wspólną, organiczną całość. Po posiedzeniu przedstawił się Komitet, z prezesem hr. Bobrowskim na czele, marszałkowi krajowemu, p. Niezabitowskiemu, którego prosił o poparcie poruszonej sprawy.

Kliknij, aby powiększyć