…1915 roku na uroczysty wieczór ku czci Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu (dokument ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej).

wieczór1wieczór2wieczór3