Rok temu informowałem o podjętych pracach mających na celu uporządkowanie i usystematyzowanie moich zbiorów archiwalnych (LINK). Pierwszy opracowany zbiór nosił nazwę „Faktury i pisma firmowe”. Po nieco dłuższej przerwie udało mi się stworzyć kolejny. Oznaczyłem go numerem „02” i nazwałem „Organizacje i instytucje”, albowiem zawiera on dokumenty organizacji społecznych oraz instytucji państwowych i oświatowych. Zbiór liczy 67 skanów. Link dostępowy znajduje się poniżej. Całość archiwum cyfrowego jest dostępna poprzez górne menu na stronie.