Mając szczególne zamiłowanie do dokumentów (nazwijmy je ogólnie) „finansowych” postanowiłem tym razem zaprezentować przykłady weksli z czasów Miłościwie Niegdyś Panującego Franciszka Józefa I z Bożej Łaski Cesarza Austrii, etc., etc. Poniższe cztery sztuki pochodzą z lat 1910-1912 i były własnością mojego prapradziadka. Każdy z osobna posiada inną opłatę stemplową zależną od kwoty na jaką został wystawiony weksel:

a) 40 halerzy – dla kwot 300-600 koron
b) 1 korona – dla kwot 1200-1500 koron
c) 1 korona 20 halerzy – dla kwot 1500-1800 koron
d) 1 korona 40 halerzy – dla kwot 1800-2100 koron

Gdyby ktoś był ciekawy, jak mają się pojawiające się na wekslach sumy do dzisiejszych realiów, to proszę:

Przy założeniu, że ówczesne waluty opierały się na parytecie złota i jeśli wiemy, że wartość złota odpowiadająca koronie austro-węgierskiej była pięciokrotnie mniejsza od wartości złota jaka „stała” za dolarem amerykańskim, jak również przyjmiemy, że siła nabywcza 1 dolara amerykańskiego z 1911 roku odpowiada 27 dolarom z 2019 roku, to okaże się, że 1 korona austro-węgierska stanowiła równowartość obecnych 5 dolarów i 40 centów. Kurs USD/PLN z ostatniego piątku to 3,85. Wynika z tego, że 1 korona równa się kwocie 20,79 zł z 2019 roku. Najwyższa suma z poniższych weksli to 1900 koron, czyli 39.501 zł. Oczywiście wszystkie powyższe wyliczenia należy traktować w dużym przybliżeniu.

Po kliknięciu w obrazek otworzy się galeria.