Miesiąc maj tradycyjnie kojarzy się z uroczystościami I Komunii Świętej. Wpisując się w ten kontekst chciałbym zaprezentować zdjęcie dzieci (w tym wypadku dziewczynek) przystępujących do I Komunii w Oświęcimiu zaraz po II wojnie światowej. Zaskakujący jest opis na dole zdjęcia. Wskazuje on, że wydarzenie to miało miejsce nie jak zwykle w maju, ale dopiero 21. lipca 1945 r. Z tego co się dowiedziałem, wynikało to z trudności czasów powojennych. Zwraca uwagę również bardzo duża liczba dzieci. Nie wiem na ile w tym prawdy, ale ponoć w czasie okupacji niemieckiej nie organizowano tych uroczystości, stąd w 1945 r. skumulowało się kilka roczników.