Świadectwo Dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej we Włosienicy, koło Oświęcimia wystawione 22.12.1936 r. dla babci mojej żony – Franciszki Sołtysik. Drugi skan przedstawia pieczęć kierownictwa szkoły.

świadectwo Włosienica

pieczęć szkoła Włosienica