Świadectwo Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu wystawione 20.06.1936 r. dla mojego dziadka Mariana Leśniaka. W dalszej kolejności zbliżenie na dwie pieczęcie szkoły.

G - 1936-06-20 - str1

G - 1936-06-20 - str2

pieczęć gimnazjum 1

pieczęć gimnazjum 2