Moje poszukiwania zaprowadziły mnie tym razem na stronę Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Zawiera ona między innymi ogromny zasób fotografii przekazanych do PAU przez Karola Lanckorońskiego w 1929 r. Wśród nich znalazłem dwa zdjęcia Oświęcimia. Ich powstanie jest datowane pomiędzy rokiem 1877, a 1904. Na pierwszym zdjęciu warto zwrócić uwagę na nieistniejący już dziś budynek Wielkiej Synagogi, spalonej przez Niemców w listopadzie 1939 r.