W dniu dzisiejszym chciałbym kontynuować wątek związany z Polskim Archiwum Wojennym (dalej PAW). Szukając informacji na temat tej instytucji wykonałem małą kwerendę w bibliotekach cyfrowych. Wynik jest bardziej niż skromny. Udało mi się odnaleźć zaledwie kilka dokumentów i jedno zdjęcie. Ich opis wraz linkami do źródeł przedstawiam poniżej:

#Odezwa Komitetu Polskiego Archiwum Wojennego z 1915 r. Skan w zasobach biblioteki cyfrowej POLONA (LINK).

#Instrukcja PAW dla piszących pamiętniki z 1915 r. Skan w zasobach biblioteki cyfrowej POLONA (LINK).

#Ulotka na temat PAW z 1916 r. Skan w zasobach biblioteki cyfrowej POLONA (LINK).

#Pismo Tadeusza Regera do Polskiego Archiwum Wojennego w Wiedniu z prośbą o przesłanie odbitek stempli legionowych ze Śląska Cieszyńskiego oraz potwierdzenie odbioru w/w przedmiotów z 1915 r. Skan w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (LINK).

#Ostatni dokument nie jest pismem, ani drukiem które wyszło z PAW, lecz przykładem tego, co między innymi znajdowało się w zbiorach PAW. Są to wspomnienia legionisty Władysława Kadyi (urodzony w 1895 roku; służył w kawalerii I Brygady Legionów Polskich; zmarł na tyfus 07.11.1915 r. we Lwowie). Spisał je na krótko przed śmiercią Władysława jego brat. Na ostatnich stronach znajduje się adnotacja: „Ze zbiorów Polskiego Archiwum Wojennego (PAW). Dar dla Biblioteki Narodowej. Warszawa 31.01.1946 r. St. Wierczyński”. Jaki widać mamy do czynienia z dokumentem, który przetrwał wojenny kataklizm. Skan w zasobach biblioteki cyfrowej POLONA (LINK).

#I na koniec wspomniane zdjęcie. Pochodzi ono z artykułu w czasopiśmie „Nowości Illustrowane” (nr. 39 z 25.09.1915 r.) i przedstawia „zarząd Polskiego Archiwum Wojennego z przewodniczącym drem Władysławem Semkowiczem w środku, wiceprezesem prof. Stefanem Vrtelem po jego lewej i drem Janem Bystroniem po prawej stronie. Grupę dopełniają w górnym rzędzie: prof. dr. Leopold Wołowicz, prof. dr. Maryan Janelli, prof. dr. Antoni Cieszyński, prof. dr. Władysław Witwicki, dr. Jan Rutkowski i prof. Mieczyław Kwiatkowski. W dolnym rzędzie po obu stronach prezydyum panie: Ida Wieniewska i Aniela Wolaóska, prof. dr. Teodor Nacher i p. Stefan Mękarski.” Skan w zasobach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (LINK).

Kliknij, aby powiększyć